DOSTAVA

MESTO 0,60€
ŠMIHEL 0,60€
SPODNJA REČICA 0,60€
SLIVNO 1,20€
HUDA JAMA 1,20€
ZGORNJA REČICA 1,20€
KURETNO 1,20€
MESTO 0,60€
STRMCA 0,60€
RADOBLJE 0,60€
UDMAT 1,20€
SEVCE 1,20€
MESTO 0,60€   HARJE 1,20€
MARIJA GRADEC 0,60€   STOPCE 1,20€
LAHOMŠEK 0,60€   TEVČE 1,20€
BUKOVJE 1,20€   OLEŠČE 1,20€
GABRNO 1,20€   KLADJE 1,20€
TROJNO 1,20€   LESKOVCA 1,20€
LAHOMNO 1,20€   VRH NAD LAŠKIM 1,20€
MESTO 0,60€   PADEŽ 1,20€
JAGOČE 0,60€   REKA 1,20€
ZAHUM 0,60€   DRENOVCE 1,20€
BRSTNIK 1,20€      
TOVSTO 1,20€      
ŽIKOVCA 1,20€      
OJSTRO 1,20€      
MESTO 0,60€
DEBRO 0,60€
ZMET 1,20€
LADNA RAVEN 1,20€
TREMERJE 1,20€
RIFENGOZD 1,20€
DOBLATINA 1,20€
POŽNICA 1,20€