Pogoji uporabe

Pravna določila

Jotas gostinstvo, d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti Jotas gostinstvo, d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije in podobe, ki jih vsebujejo spletne strani Hotel Špica Laško so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Jotas gostinstvo, d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zaščita zasebnosti in uporaba osebnih podatkov

Jotas gostinstvo, d.o.o. bo vse pridobljene podatke o obiskovalcih spletnih strani varovala v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. 

Vse podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov s strani Jotas gostinstvo, d.o.o., Trg svobode 1, 3270 Laško, najdete v Varstvu osebnih podatkov.

Rezervacija kapacitet

Na naših spletnih straneh ponujamo dva načina rezervacij naših kapacitet. Prvi je prek obrazca za povpraševanje, s katerim nam uporabnik posreduje povpraševanje, mi pa posredujemo ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba še ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost prijave potrditev rezervacije oz. naše ponudbe s strani uporabnika oz. kupca. V primeru, da potrditve ne prejmemo, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli naročena. Poleg navedenega načina ponujamo tudi možnost neposredne rezervacije (zgolj rezervacija, pri čemer kupec kot zagotovilo vnese podatke o kreditni kartici) ter rezervacije in plačila s kreditno kartico prek spleta (v primeru t.i. non-refundable rezervacije – nevračljivega predplačila, ko je kupec s plačilom takoj obremenjen). V tem primeru bo rezervacija potrjena in plačana takoj, ko kupec dokončno potrdi postopek plačila. V primeru rezervacij in/ali plačila prek spleta šteje, da je uporabnik oz. kupec prebral te Splošne pogoje in da se z njimi strinja. Za rezervacijo je potrebna veljavna plačilna kartica.

Postopek nakupa oz. rezervacije prek spleta

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

  • kupec izbere datum prihoda in odhoda
  • kupec izbere število oseb in otrok

Po opravljeni rezervaciji oz. nakupu kupec prejme sporočilo o opravljeni rezervaciji in potrditev bremenitve kreditne kartice (v primeru predplačila) na svoj elektronski naslov. Račun pa kupec prejme po opravljeni končni storitvi, na recepciji destinacije bivanja.

Odvisno od načina vstopa v rezervacijski sistem, lahko uporabnik vanj vstopi na različnih korakih, pri katerih so v odvisnosti od dovoljenj za uporabo piškotkov določeni kriteriji rezervacije že predizbrani.

Cene, opisi paketov in storitev

Osnovna storitev je nočitev z zajtrkom. Vse cene so v EUR, vsebujejo DDV in veljajo v trenutku potrditve naročila. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in opisih vsebine brez predhodnega obvestila. Slike so simbolične narave in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

Odpoved

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. V primeru, ko gost odpove aranžma, ima Jotas gostinstvo, d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi, ki v primeru plačila s kreditno kartico prek spleta, ko je kupec s plačilom takoj obremenjen, znašajo celotno višino izvršenega plačila. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je gost predložil odpoved, od izbranega tipa rezervacije in namestitve. V primeru spremembe aranžmaja na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Jotas gostinstvo, d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Odpoved mora gost javiti po telefonu, poslati v pisni obliki ali po elektronski pošti na naslov hotela.

Že potrjeno rezervacijo lahko gost prekliče brez kakršnekoli odškodnine:

  • 1 dan pred prihodom za bivanje do dveh noči,
  • 2 dni pred prihodom za bivanje do 7 noči,
  • 7 dni pred prihodom za bivanje več kot 7 noči.

V primeru nepravočasne odpovedi rezervacije ali neprihoda gosta, si hotel pridružuje pravico zaračunati odškodnino za nezasedeno sobo v vrednosti:

  • 1 nočitve za rezervacijo do 3 noči,
  • 2 nočitev za rezervacijo več kot 3 noči,

po cenah, ki so bile s strani hotela potrjene za posamezno rezervacijo.

V primeru predčasnega odhoda, si hotel pridružuje pravico zaračunati stroške v višini 100% preostalega bivanja brez turistične takse. Izjeme so predčasni odhodi zaradi višje sile (naravne nesreče, smrt, zdravstveni razlogi), v skladu z dogovorom vodstvom podjetja.

Ostala določila

Jotas gostinstvo, d.o.o. lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz rezervacije, če ugotovi, da oddana kreditna kartica ni veljavna oziroma gre za zlorabo kreditne kartice oziroma rezervacijskega sistema.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z rezervacijo, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Celju.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Ponudnik v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Končne določbe

Splošna določila nakupa oz. rezervacije prek spleta imajo značaj pogodbe. Z nakupom oz. rezervacijo imetnik potrjuje, da je o teh splošnih določilih obveščen in da se z njimi strinja. Vplačanih sredstev ni mogoče vrniti v gotovini. Morebitne spore iz teh splošnih določil rešuje pristojno sodišče v Celju.

V vseh cenah iz ponudbe Jotas gostinstvo, d.o.o. je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Celju.

Piškotki

Ob rezervaciji oziroma nakupu storitev v skladu z vašimi dovoljenji zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več informacij o tem, kako te tehnologije uporabljamo je dostopnih v Politiki piškotkov.

Kontakt

JOTAS gostinstvo d.o.o., Trg svobode 1, 3270 Laško.

Telefon: (03) 734 32 10