Hotel Špica Laško stoji

na prostoru prvega hotela v Laškem. Iz zapisov gospoda Jelovška je zaslediti,
da so bili posestniki Šavsi prvi lastniki gostišča Hum. Leta 1862 so gostišče
prodali. Novi lastnik je gostišču, ki ima temelje že v 16. stoletju, prizidal
dvorano in ga preimenoval v Hotel Horiak. Do začetka 20. stoletja je bil edini
hotel v kraju Laško (če izvzamemo Terme). Predstavljal je središče družabnega
življenja, za Laško in okolico. Mimo njega so se odvijale nedeljske promenade,
gostil je gledališke predstave, razna zborovanja, plese in zabave. Leta 1901 hotel
ponovno zamenja lastnika in se preimenuje v Hotel Henke. Kot zanimivost lahko
omenimo, da je bilo po prvi svetovni vojni v Laškem ustanovljeno telovadno
društvo Sokol, ki je v oktobru 1919 imelo svoj prvi sestanek v dvorani takratnega
hotela. Po drugi svetovni vojni dobi ime po mestnem »očaku« in postane Hotel
Hum.

Leta 1985 so star hotel
podrli in zgradili novega. Glavni investitor je bila Pivovarna Laško. Hotel je obratoval  vse do septembra 2018.

V aprilu 2019 preide hotel v last družinskega podjetja, ki se ukvarja z gostinstvom že 30 let. Hotel prenovi in ga preimenuje v Hotel Špica Laško.

Zgodovina-hotel-spica-lasko

Hotel Špica Laško - zgodovina